Roles Plus module voor Exact Synergy Enterprise

schermafdruk-rol-koppelen-aan-functie-met-ingangsdatum-en-of-verwijderdatum-synergy-enterprise

In samenwerking met GLM Systems heb ik de Roles Plus module voor Exact Synergy Enterprise ontwikkeld.
De Exact Synergy Enterprise Roles Plus add-on geeft u nog meer controle over het beheren van uw rollen en rechten op het niveau van uw divisies, kostenplaatsen, functiegroepen, functienamen en/of projecten.

Nieuwe rollen en rechten vragen uw medewerkers aan via een verzoek in de workflow van Exact Synergy Enterprise.

Situatie zonder Roles Plus
• Bij een nieuwe medewerker zal u moeten nadenken op basis van welke criteria de medewerker rollen krijgt toegewezen.
• Wanneer een medewerker in uw organisatie groeit en/of van functie wijzigt, zult u bij de overgang van functie 1 naar functie 2 goed moeten inregelen dat de medewerker op het juiste moment de nieuwe functionaliteiten krijgt toegewezen, zodat er een soepele overgang naar de nieuwe functie plaatsvindt.
• Alle acties op het beheer van de toegang tot de functionaliteiten in Synergy zijn handmatig. Hiermee loopt u het risico dat uw collega’s teveel, maar zeker ook te weinig functionaliteiten krijgen toegewezen.
• Naast de standaard functionaliteiten die een medewerker krijgt per functie zijn er altijd uitzonderingen. Zodra u aan meerdere medewerkers extra functionaliteiten heeft toegekend, kunt u dit niet vergelijken met de standaard functionaliteiten.

Situatie met Roles plus
• U definieert van te voren per divisie, per kostenplaats, per functiegroep , per functie of een combinatie van deze vier elementen waarmee uw collega’s toegang krijgen tot de functionaliteiten van Exact Synergy Enterprise.
• Op projectniveau heeft u de mogelijkheid om automatisch rollen toe te laten kennen en te verwijderen op basis van de begindatum en einddatum van het lidmaatschap.
• Via de werkstroom kunt u automatisch rollen aan medewerkers laten toekennen.
• U kunt uw voorgedefinieerde standaard vergelijken met de huidige situatie bij uw collega’s.

Voordelen
• Het aantal handmatige handelingen in het beheren en toekennen van rollen bij uw collega’s in Exact Synergy Enterprise vermindert drastisch.
• Met het automatisch toekennen van rollen en rechten wint u niet alleen tijd, maar vermindert u vooral de kans op fouten. U kan uw collega’s garanderen dat zij toegang hebben tot alle functionaliteiten uit hoofde van hun functie.
• Wanneer u uw standaard gedefinieerde situatie kunt vergelijken met de huidige situatie, dan kunt u zich in een information en/of security audit m.b.t. functiescheiding (segragation of duties) goed verantwoorden.
Afwijkingen op de standaard zijn m.b.v. de onderliggende verzoeken die tot de aanvraag hebben geleid goed inzichtelijk te maken.

U kunt de bovenstaande zaken nog eens rustig nalezen in onze factsheet.

Bent u geïnteresseerd in een demo of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met mij of GLM Systems op.

Back to Top