Bronnen van “Relaties” en “Verkoopkansen” in Exact Synergy Enterprise aan elkaar gelijk houden?

Bronnen van “Relaties” en “Verkoopkansen” in Exact Synergy Enterprise aan elkaar gelijk houden?

Reacties uitgeschakeld voor Bronnen van “Relaties” en “Verkoopkansen” in Exact Synergy Enterprise aan elkaar gelijk houden?

In Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om een lijst met bronnen aan te leggen om aan te geven waar een nieuwe relatie vandaan komt.
Vervolgens kun je bij een “Verkoopkans” ook een bron koppelen om aan te geven waar de “Verkoopkans” vandaan komt.

Dit zijn twee verschillende lijsten. Wil je deze gelijk aan elkaar houden, dien je handmatig de lijstjes met elkaar te vergelijken en de verschillen bij te werken.

Het is ook mogelijk om dit op databaseniveau te doen m.b.v. een SQL-job op de SQL Server waarin je onderstaande query plaatst:

MERGE INTO OpportunitySources AS OS
USING source AS S
ON OS.Code = S.src_code
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET
OS.Description = S.ml_desc_0,
OS.Modifier = S.sysmodifier
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (Code, Description, Creator, Modifier)
VALUES (S.src_code, S.ml_desc_0, S.syscreator, S.sysmodifier);

Belangrijk is om te onthouden bij deze query is dat de lijst met relatiebronnen als basis wordt gebruikt om de lijst met bronnen voor “Verkoopkansen” te onderhouden.

Facebooktwitterlinkedinby feather

Back to Top